...

شماره تماس

00981344311203-4 | 00989125161725

ایمیل

viratank00@gmail.com

آشنایی با شرکت ویرا مخزن خزر

این شرکت در زمینه طراحی و ساخت انواع مخازن تحت فشار اعم از گاز مایع ، آمونیاک ، دی اکسید کربن مایع ، نیتروس اکساید ، مخازن کرایوژنیک و سازه های فلزی پالایشگاهی و پتروشیمی، تاسیسات گاز مایع ( شامل طراحی و اجرای تاسیسات ذخیره سازی و توزیع گاز مایع ) و انواع سازه های فلزی مطابق با استانداردهای معتبر و رایج مهندسی فعال است. کلیه امور یاد شده با رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی ، آمریکایی و اروپایی از جمله استانداردهای ASME ( انجمن مهندسان مکانیک آمریکا)، NFPA (انجمن ملی حفاظت و کنترل آتش آمریکا ) ، ADR (مقررات حمل کالاهای خطرناک اروپا ) ، ISO (سازمان بین المللی استاندراد ) ، AD MERKBLATT ( استاندارد مخازن تحت فشار آلمان )و... کلیه شاخه های مرتبط بنا به درخواست مشتری انجام می پذیرد .
ترکیبی بی نظیر از مهندسی و تجربه
ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان
ما شاخص ترین پروژه ها را ساخته ایم
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.