...

شماره تماس

00981344311203-4 | 00989125161725

ایمیل

viratank00@gmail.com

مخزن گاز کربنیک مایع (LCO2)(ثابت-10 تن)

گازی بی رنگ، بی بو، دارای طعمی مایل به اسید، سنگین تر از هوا و 3% هوا را تشکیل میدهد.گاز کربنیک مایع (Carbon Dioxide, refrigerated liquid) در دسته بندی مواد جزء کلاس 2، غیر قابل اشتعال و غیر سمی با شماره بین المللی UN2187 شناخته میشود.

از نظر هندسی مخزن کربنیک مایع به انواع استوانه ای و کروی و از لحاظ روش ذخیره سازی به انواع ثابت و حمل تقسیم می شوند. مخزن ثابت به دو نوع زمینی (aboveground) و زیر زمینی یا دفنی (underground) دسته بندی می شوند و مخزن حمل طبق استاندارد های طراحی و ساخت به انواع Cargo tank ، Fixed tank، ISO tank دسته بندی می شوند.

دی اکسید کربن به طور گسترده در صنایع غذایی استفاده می شود. دی اکسید کربن در صنعت نوشیدنی برای کربناته کردن نوشیدنی های غیرالکلی استفاده می شود. در حالیکه دی اکسید کربن مایع به طور گسترده برای منجمد کردن گوشت، مرغ، سبزیجات و میوه ها استفاده می شود. و همچنین در جوشکاری به عنوان گاز محافظ و ارزان تر بودن نسبت به آرگون و هلیم، در صنایع دارویی برای تولید اوره، کربنات، بی کربنات و سدیم سیلیکات کاربرد دارد. این گاز درون چاه های نفت تزریق شده که می تواند هم به عنوان ماده فشرده کننده عمل کند و هم اینکه ویسکوزیته نفت را کاهش می دهد و این امر باعث می شود که نفت سریعتر به داخل زمین حرکت کرده و به چاه های استخراج جریان یابد و برای دخیره ی یخ خشک که در صنایع متعددی کاربرد دارد از جمله : آیس بلاست، در کپسولهای آتش نشانی، جرم گیر و رسوب زدا، از بین برندن آسیب های ناشی از تگرگ، نابود کننده ی جوندگان، منجمد کردن پوست، لاغری، جهت از بین بردن زگیل ها، باروری ابرها، تمیز کردن تانکرها و …

Design, manufacturing and certification based on ASME, EN13445, ADR, EN14197, DOT standards

Variety of products in terms of dimensions and volume According to customer requirements

Conducting non-destructive tests in accordance with reference standards

Providing technical inspection certificates from the relevant companies Approval of Iran’s National Standard Organization

..

Using suitable steel for low temperature

Using valves compatible with liquid carbon dioxide

standard insulation coating with calculated thickness to keep the liquid at the desired pressure and temperature

adjustment and calibration of safety valves with specified pressure Made in the reference standard by competent laboratories and approved by the National Standards Organization of Iran

Steel or aluminum coating on the insulation

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.