شماره تماس

00981344311203-4 | 00989125161725

ایمیل

viratank00@gmail.com

مخزن گاز آمونیاک (NH3)(ثابت-1 تن)

آمونیاک یکی از پرمصرف‌ترین مواد شیمیایی معدنی است که در سال 2018 تولید جهانی آن ۱۷۵ میلیون تن گزارش شده ‌است. آمونیاک بی آب توسط DOT به عنوان یک گاز غیر قابل اشتعال، گروه 2.2 و با خطر استنشاق، طبقه بندی می شود. از هوای فشرده نباید در انتقال آمونیاک از کانتینرها و Cargo tanks استفاده کرد زیرا باعث آلودگی آمونیاک می شود. آمونیاک در محدوده ۱۶ تا ۲۵ درصد حجمی در هوا قابل اشتعال است، اما مخلوط روغن با آمونیاک این دامنه را گسترش می دهد. بنابراین اطمینان از عدم وجود منابع شعله یا جرقه در مناطق ذخیره یا استفاده از آمونیاک الزامی است.

از نظر هندسی مخزن آمونیاک به انواع استوانه ای و کروی و از لحاظ روش ذخیره سازی به انواع ثابت و حمل تقسیم می شوند. مخزن ثابت به دو نوع زمینی (aboveground) و زیر زمینی یا دفنی (underground) دسته بندی می شوند و مخزن حمل طبق استاندارد های طراحی و ساخت به انواع Cargo tank ، Fixed tank، ISO tank دسته بندی می شوند.

آمونیاک در تهیه کودهای شیمیایی از ته، اکریلونیتریل، الیاف سنتزی نیترو پارافین و نیترو سلولز،آمونیوم سولفات، آمونیوم نیترات، آمونیوم فسفات، و اوره، تولید مواد دارویی، کارخانجات یخ سازی، سرد خانه ها و صنایع تبریدی، تولید اسید نیتریک، در صنایع شیمیایی و نفت، تولید ترکیبات نیتروژنه، در تکنولوژی انتقال گاز، حفاری و استخراج فلزات مختلف، مواد منفجره، چرم سازی، عملیات پخت فلزات، صنایع لاستیک و فیبر(جلوگیری از پیری زودرس لاستیک)، صنایع کاغذ و خمیر چوب، صنایع متالورژی (استخراج فلزاتی مثل مس، روی و نیکل ) و نگهداری از مواد غذایی کاربرد دارد.